Avís legal

Informació legal

En compliment amb el deure de la informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el contingut d’aquesta pàgina web (https://www.globals.cat) (en endavant, la “web”) pertany a GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, amb domicili social C/Ricard Cirera, 6 3r 3a, 43500 Tortosa ( Tarragona) i proveït amb NIF B55690614.

El present avís legal regula les condicions d’ús de l’esmentat portal d’Internet.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la següent pàgina web (https://www.globals.cat), que GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., posa a la disposició dels usuaris d’internet. Per tant, l’accés a la mateixa implica l’adquisició de la condició d’usuari i per això l’acceptació de les condicions d’ús de la web.

En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir a l’ús del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL.

Contacta amb nosaltres

Per a contactar amb nosaltres pot fer-ho en l’adreça a dalt indicada; mitjançant el correu electrònic: info@globals.cat o bé a través de les dades i/o formulari de contacte que figuren en la pròpia pàgina web.

Contingut i ús

La visita a la pàgina web per part de l’usuari haurà de fer-se de manera responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL.

L’ús de qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., a la web o als seus continguts.

El titular de la web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Política de propietat intel·lectual i industrial

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., és el titular en exclusiva dels drets relatius a la seva pàgina web i les seves xarxes socials, per això, tots els continguts, el seu disseny gràfic i codis que formen part de (https://www.globals.cat) són de titularitat exclusiva de GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., i, per tant, queda prohibit la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts, ni tan sols encara que se citin les fonts, tret que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL. Per això, queden protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual.

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., no concedeix cap autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL. Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., es reserva el dret d’exercitar enfront de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitats i garanties

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de la web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
  • L’absència d’errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L’absència de virus i/o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL.,
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc web, s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es realitzi de manera diligent.
  • L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
  • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.
  • Contingut i uso Propietat intel·lectual i industrial

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Política d’enllaços

No està permès introduir enllaços en cap pàgina web propietat de GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., sense el consentiment exprés del titular.

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Reserva del dret a modificar el present avís legal

GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL., es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a qualsevol canvi o novetat normativa o jurisprudencial. En aquests casos s’avisarà en la present pàgina web amb antelació prudencial els canvis que es vagi a produir en la política de protecció de dades i a partir de quan començaran a tenir plens efectes.