Title Image

Subvencions Kit digital 2022

Ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i autònoms en el marc del programa Acelera Pyme 2022.

El moment és ara!
Uneix-te a la transformació digital!

Què és?

El Kit digital és una iniciativa del Govern d’Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals per a aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital de petites empreses, microempreses i autònoms.

Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a la digitalització

*El programa Kit digital s’emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de digitalització de pimes 2021-2025. A més, està finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Logo Acelera pyme kit digital

A qui va dirigit?

Custom Image

Petites empreses: 10-49 treballadors

Custom Image

Microempreses: 1-9 treballadors

Custom Image

Autònoms

Subvencions:

Custom Image
Fins a 12.000 €

Empreses d’entre 10 i menys de 5 empleats

Custom Image
Fins a 6.000 €

Empreses d’entre 3 i menys de 10 empleats

Custom Image
Fins a 2.000 €

Empreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i autònoms

Solucions de digitalització

Lloc web i presència a internet

L’objectiu principal és que tinguis una web per a aconseguir visibilitat i major presència a Internet. Des de Globals et podem proporcionar les funcionalitats i serveis següents:

Funcionalitats i serveis

 • Domini: inclou el domini de la teva web durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà íntegrament teva.
 • Hosting: inclou l’allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un termini mínim de dotze mesos.
 • Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 3 pàgines o apartats. Es consideren pàgines o apartats d'una web elements com ara: pàgina d'inici (landing page), presentació de l'empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc web (sitemap), etc.
 • Web responsiu: la teva pàgina web s'adaptarà a tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: el disseny complirà criteris de conformitat de nivell AA de les pautes WCAG-2.1.
 • Autogestionable: tindràs accés a una plataforma de gestió de continguts per poder modificar-los quan vulguis.
 • Posicionament bàsic a internet: la informació de la web serà indexable pels principals motors de cerca (On-Page).
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

Des de 950 €

Import màxim de l’ajuda
0 < 3 empleats: 2.000 €
3 < 9 empleats: 2.000 €
10 < 50 empleats: 2.000 €

Percentatges d’execució associats a les fases
Primera: 70 %
Segona: 30 %

Comerç electrònic

L’objectiu principal és crear la teva botiga en línia de compravenda de productes o serveis utilitzant mitjans digitals per a l’intercanvi. Des de Globals et podem proporcionar les funcionalitats i serveis següents:

Funcionalitats i serveis

 • Creació de la botiga en línia o e-commerce i alta del catàleg de productes: producció d'un catàleg mitjançant l'alta, importació o càrrega dels productes o articles de la teva botiga en línia. El nombre de referències serà d'almenys 100 referències de productes, llevat que no disposis d'aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.
 • Disseny responsiu: la solució d'e-commerce dissenyada a tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: el disseny complirà criteris de conformitat de nivell AA de les pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic a internet: la teva botiga en línia serà indexable pels principals motors de cerca (On-Page).
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO): Anàlisi de paraules clau, anàlisi de la competència, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment.
 • Autogestionable: disposaràs d’una plataforma de gestió de continguts per a modificar-los de forma autònoma.
 • Formes d'enviament: configuració i integració de mètodes d'enviament digital i físic dels productes comercialitzats de la teva botiga en línia.

Des de 1.250 €

Import màxim de l’ajuda
0 < 3 empleats: 2.000 €
3 < 9 empleats: 2.000 €
10 < 50 empleats: 2.000 €

Percentatges d’execució associats a les fases
Primera: 70 %
Segona: 30 %

Gestió de xarxes socials

L’objectiu principal és promocionar la teva empresa o negoci a les xarxes socials. Des de Globals et podem proporcionar les funcionalitats i serveis següents:

Funcionalitats i serveis

 • Pla de xarxes socials: definició i implementació d'una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la teva empresa, que sigui rellevant i connecti amb els clients potencials i fidelitzi aquells usuaris que ja ho siguin.
 • Monitorització de xarxes socials: monitorització i control periòdic a través de mètriques de referència de l'impacte de les accions per quantificar els resultats i comprovar si s'estan complint els objectius marcats a l'estratègia.
 • Optimització de la xarxa/auditoria xarxes socials: anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar-ne el rendiment.
 • Gestió d'una xarxa social: administració del perfil/usuari del teu negoci a una xarxa social com a mínim.
 • Publicacions setmanals: publicació d'un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals a les xarxes socials.

Des de 250 €

Import màxim de l’ajuda 0 < 3 empleats: 2.000 € 3 < 9 empleats: 2.500 € 10 < 50 empleats: 2.000 €

Percentatges d’execució associats a les fases Primera: 40% Segona: 60%

Gestió de clients

L’objectiu principal és digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients. Des de Globals et podem proporcionar les funcionalitats i serveis següents:

Funcionalitats i serveis
 • Gestió de clients: podràs emmagatzemar i consultar dades de cada client des de l’alta com a oportunitat de negoci i simular la compra de productes o contractació de serveis.
 • Gestió de clients potencials (leads): podràs donar d'alta nous leads manualment o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als leads en permetran la gestió comercial amb l'objectiu de convertir-les en clients. S’hi pot incloure la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l'assignació de leads segons diferents criteris.
 • Gestió d'oportunitats: podràs gestionar les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o contactes d'ofertes i pressupostos. També podràs comprovar l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: podràs crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: podràs fer-ne el seguiment mitjançant indicadors (KPIs), pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d'informació en funció del perfil de l'usuari. Seràs capaç de generar informes per al seguiment i monitorització de l'activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/ o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: podràs visualitzar alertes de clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: inclourà un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a l'activitat comercial com als proporcionats pels mateixos clients.
 • Disseny responsiu: la interfície serà responsiva i s’adaptarà a tota mena de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disponibilitat d'API o web services per a la consolidació de la informació i dades de tota l'empresa.

Des de 1000 €

Import màxim de l’ajuda 0 < 3 empleats: 2.000 € 3 < 9 empleats: 2.000 € 10 < 50 empleats: 4.000 €

Percentatges d’execució associats a les fases Primera: 70 % Segona: 30 %

Business intelligence i analítica

L’objectiu principal és fer possible l’explotació de dades de la teva empresa per a millorar el procés de presa de decisions. Des de Globals et podem proporcionar les funcionalitats i serveis següents:

Funcionalitats i serveis

 • Integració de dades amb altres bases de dades: podràs accedir a altres bases de dades i fer comparacions amb les dades exposades.
 • Emmagatzematge de dades: disposaràs d’una capacitat d'emmagatzematge com a mínim d'1 GB per usuari.
 • Creació de panells de dades estructurats i visuals: comptaràs amb panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
 • Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges o documents d'Excel per a crear sinergies i compatibilitats amb diferents programes d'ús comú.

Des de 1000 €

Import màxim de l’ajuda 0 < 3 empleats: 1.500 € 3 < 9 empleats: 2.000 € 10 < 50 empleats: 4.000 €

Percentatges d’execució associats a les fases Primera: 70 % Segona: 30 %

Gestió de processos

L’objectiu principal és digitalitzar o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de la teva empresa. Des de Globals et podem proporcionar les funcionalitats i serveis següents:

Funcionalitats i serveis

 • Digitalització o automatització de processos i fluxos de treball: podràs digitalitzar o automatitzar processos com ara:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  • Inventari: previsió, nivells d'estoc, trameses, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d'altres.
 • Integració amb diverses plataformes: disposaràs d'APIs o web services per a integrar-les amb altres eines.
 • Actualitzable: serà actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: s’adaptarà als possibles creixements o canvis en l'estructura empresarial del teu negoci.

Des de 500 €

Import màxim de l’ajuda 0 < 3 empleats: 500 € (fins a 1 usuari) 3 < 9 empleats: 2.000 € (fins a 3 usuaris) 10 < 50 empleats: 6.000 € (fins a 10 usuaris)

Percentatges d’execució associats a les fases Primera: 70 % Segona: 30 %

kit digital

Si vols que siguem el teu agent digitalitzador
contacta amb nosaltres!

Tel. 977 783 210 / 625 569 407 / 650 180 790
  Llegiu el consentiment per al tractament de dades personals

  Informació bàsica sobre Protecció de Dades

  Responsable del Tractament: GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL

  Finalitats del tractament: Pàgina web informativa, pàgina web venda en línia, programació i disseny del web, adaptació, creació gràfiques i assessorament per al client, programació softwares en forma de programa de PC o d’aplicació per a mòbil, suport professional per a la captació fotogràfica d’ambients i productes, estratègia comercial amb la redacció i traducció de continguts a través de: màrqueting per correu electrònic, SEO i estudi de competències, gestió de consultes a través de formularis i xat.

  Legitimació del tractament: Consentiment exprés de l'interessat, interès legítim per al tractament de dades, compliment d'obligacions legals.

  Conservació de les dades: Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats recollides, així com per al compliment de les obligacions legals.

  Destinataris: En alguns casos, quan sigui necessari, GLOBALSTECH DEVELOPMENT SL, cedeix dades dels usuaris a tercers i quan existeixi una obligació legal.

  Drets dels interessats: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.

  Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en les clàusules annexes que es troben en la política de privacitat.